Preparing Export...

Williston School District Results

School Board Member Williston School District
Nonpartisan

Vote For 3

Precincts Fully: 7 / 7
|
Partially: 0 / 7

Theresa Hegge

Nonpartisan

1,357

20.90%


Thomas Kalil

Nonpartisan

1,078

16.60%


Joanna Baltes

Nonpartisan

911

14.03%


Mary Stenberg

Nonpartisan

711

10.95%


Debbie Olson

Nonpartisan

658

10.13%


Jeremy Mohl

Nonpartisan

366

5.64%


Robert Boyer

Nonpartisan

260

4.00%


Pysethanie Dean

Nonpartisan

250

3.85%


Jim Purkey

Nonpartisan

214

3.30%


Max Milne

Nonpartisan

206

3.17%


Brittany Kilgore

Nonpartisan

187

2.88%


Cory Swint

Nonpartisan

152

2.34%


Errol Wilson

Nonpartisan

76

1.17%


Duane O'Marro Jr

Nonpartisan

59

0.91%


expand write inswrite-in

8

0.12%


Total Votes

6,493

|
Top